Tajikistan

Khojand ehemals Leninabad

Khojand - Iskander Kul - Dushanbe

Iskander Kul

Dushanbe

Dushanbe - Khorog

ab Kala-i-Kum

Khorog

Rundreise Whakan valley

Afghanistan

Khorog - Bulunkul - Murgab

Yashil-Kul

Bulunkul

Bulunkul - Murgab

Ausflug nach Sheymak

Ausflug nach Eli-Su

Murgab - Sary-Tash (Kirgistan)